© Copyright 2021 Alexandra Šimegová.  All Rights Reserved.

Kontakt


Tel: 0902 307 481

E-mail: saska.simeg@gmail.com

O mne


Autenticita – odvaha zraniteľnosti

Hovoriť o tom čo potrebujem, hovoriť o tom čo cítim, čo ma zraňuje, povedať nie vtedy keď je to Nie a áno keď je to Áno. Je ľahké komunikovať keď je všetko v poriadku, keď sa nás ale niečo vnútorne dotýka, vtedy je výzvou zostať v kontakte a neutiecť. Keď som sa pýtala priateľov, aká moja kvalita ich na mne oslovuje, opakovalo sa pocitová úprimnosť. Hovoriť a počúvať  o tom čo sa v nás deje práve teraz, je pre mňa sila prebúdzajúca hlboké ľudské spojenie. Ďakujem za možnosť takýto vzťah k sebe a svetu kultivovať. 

Okrem vlastnej skúsenosti ma na tejto ceste sprevádza Community building training a veľa mi prinieslo ročné štúdium na Škole empatie.

Hra

Som tá čo sa nadchýna ako dieťa. Urobím všetko pre to, aby som zostala živou a hravou. Hru vnímam ako stav bytia. V myšlienke, slove, v tele, v pohľade na svet. HRA je láska, radosť, nezaťaženosť mysle. Milujem čas s deťmi, učiteľmi hravosti. 

Ďakujem za učenie od ľudí, ktorí nesú kvality hravosti: Pähr Albohm a Peter Živý – intuitívna pedagogika.

Nežná bojovníčka

Zoči voči zadretostiam doby premieňam nemožné na možné. Zotrvávam v nežnom boji  s dôverou, súcitom a zdravým vymedzením sa v ruke. Neustále objavujem zdroje ako vystupovať z pocitov malosti. Stáť pevne na zemi ako jedinečná súčasť  celku, ktorý je omnoho väčší ako ja. Ďakujem za božskú iskru čo neutícha ani v najväčšej tme.

Ďakujem ľuďom, ktorí boli dostatočne silní stáť pri mne v mojej slabosti:
Yehuda Tagar – Škola empatie
Katarína Miesler Hipšová – šamanská cesta
Tara Svobodová – cyklus stretnutí Ukotvená vo vlastnom zdroji
Jana Múdra – psychofonetické terapeutické sedenia
Júlia Prablesková – procesorientovaná psychoterapia

Dýcham na Tvojej hrudi

Keď som pred rokmi spievala piesne pre matku Zem, necítila som ju. Obdivovala som ju, intenzívne ma inšpirovala, ale nevedela som ju milovať. Ani som nevedela, že takýto vzťah Je. Keď som v tele pocítila jej bezpodmienečnú objímajúcu náruč, bolo to ako prísť domov. 

Ďakujem, že môžem. Ďakujem Matka Zem, že môžem dýchať na tvojej hrudi.

Hlbina v hlbine

Kedysi dávno som bola vyháňaná zo svojho ticha, bola som ako dieťa nebezpečne vážna a samotárska. Dnes viem, že vnímam tón za slovami, cítim bolesť za namáhavým úsmevom. Mám dar empatie, napojenia a schopnosť držať  priestor - poskytovať hlbokú nádobu neposúdenia a bezpodmienečnosti.

PRIJATIE

Srdce je môj chrám. Niekedy som ho mala otvorený dokorán a tak bolo možné kedykoľvek vojsť a rozbíjať. Vysoká citlivosť - otvorené srdce, je dnes mnou videným darom a najkrajším klenotom na hrudi.


50% Complete

GET MY BEST SELLING BOOK - FREE

Enter your details below to get instant access to [enter lead magnet name here]

We process your personal data as stated in our Privacy Policy. You may withdraw your consent at any time by clicking the unsubscribe link at the bottom of any of our emails.

Close