Originálna podporná klavírna hudba komponovaná pre teba na osobné využitie, tvoj projekt, podcast, youtube kanál atď..

Jedným z mojich darov je vnímať jedinečnú esenciu človeka. Hudba je mojím prirodzeným nástrojom. 

                                                                                         _______________

Keď sa postarám o korene hlboko v zemi, dvihnem hlavu a s novým nádychom uvidím košatú korunu možností a zázrakov.

                                                                                          ________________

- Prepojenie/online stretnutie/ 30 min.

- 30 minútová nahrávka hudobný kúpeľ/ MP3/ 511,- eur

- 60 minútový hudobný kúpeľ/MP3/ 1111,- eur